ἀνεληλύθειν

ἀνεληλύθειν
ἀνέρχομαι
go up
perf inf act (epic)
ἀνέρχομαι
go up
plup ind act 1st sg (attic epic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”